درگاه بانک ملت
مشخصات حساب بانکی

درصورتیکه در مرحله پرداخت از طریق درگاه بانک مشکلی ایجاد شد، یا مایل به پردخت از این طریق نبودید، لطفاً مبلغ را به یکی از حسابهای زیر پرداخت نمایید:

حساب بانكي به نام ساعي پويش:

بانک ملت - حساب جام: 1393643569

بانک ملت - اکسس کارت: 2117 7002 3377 6104