کتابهای فنی مهندسی و پزشکی

شرکت ساعي پويش کتابهای مورد نیاز شما را از ناشران سراسر جهان با سرعت و قيمت مناسب، تهیه مي‌نمايد. ترجیح این شرکت به لحاظ سهولت در تهیه، سرعت و قیمت نازل، خرید نسخ الکترونیکی می باشد. ارایه اطلاعات کامل کتاب و بخصوص شماره ISBN آن ضروری می باشد.

کتابهای چاپی موجود با تخفیف ویژه
Book
Adhesives from Renewable Resources

Adhesives from Renewable Resources

Richard W. Hemingway
0841215626
Provides an up-to-date source of information from the leading world authorities on the use of lignins, tannins, carbohydrates, terpenes and proteins in adhesive formulations. Examines new alternatives based on the renewable resources that are available. Covers a broad range of natural products directed to a wide variety of bonding applications, from tire cords to eye surgery. Also addresses opportunities for future development of adhesives from renewable resources.
Advances in Experimental Social Psychology

Advances in Experimental Social Psychology

Mark P. Zanna
0120152290
Advances in Experimental Social Psychology continues to be one of the most sought after and most often cited series in this field. Containing contributions of major empirical and theoretical interest, this series represents the best and the brightest in new research, theory, and practice in social psychology.
Advice to Rocket Scientists

Advice to Rocket Scientists

Jim Longuski, Purdue University J. Longuski
156347655X
As a long-time NASA engineer and astronautics professor, Jim Longuski watched first hand as gifted rocket scientists and students learned their way around the lab only to lose their way in the board room. Longuski decided to write what he calls a survival guide for rocket scientists.
Anthropometry: Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual: Test Procedures and Data

Anthropometry: Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual: Test Procedures and Data

Roger Eston, Thomas Reilly
0415236134
Kinanthropometry is the study of human body size and somatotypes (the shape and physical appearance of an individual, disregarding size) and their relationships with exercise, sports performance and nutrition. In this fully updated and revised edition of the classic guide to kinathropometric theory and practice, leading international sport and exercise scientists
Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession

Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession

Ruth A. Lawrence
0801668581
The most authoritative, trusted guide to breastfeeding for the medical profession
Brookings Papers on Economic Activity

Brookings Papers on Economic Activity

0815712456
Color Atlas of Clinical Hematology

Color Atlas of Clinical Hematology

A. Victor Hoffbrand, John E. Pettit
9781563755927
New edition of a classic reference in the field of hematology. This highly illustrated, color visual diagnostic aid brings together the clinical, morphological and investigational aspects of the whole range of blood disorders encountered by the clinician in everyday practice. The reproduction of photomicrographs are supported by succint, clinically-directed text and explanatory artworks and tables. In addition, this edition provides coverage on newly discovered cytokines, research into the mechanisms of action of thrombopoeitin, increase in the use of stem cell transplantation and cord blood transfusion, new leukemia types and classifications of lymphomas, and state-of-the-art blood transfusion techniques, including screening for newly discovered hepatitis viruses. Oversize: 10x12.5
Comparative Records for Health Information Management

Comparative Records for Health Information Management

Ann Peden
0827375204
No other health information management book covers health care practice in such a wide variety of settings. From ambulatory care to long-term care, from dental practice to veterinary practice, from home health care to health care in correctional facilities, Comparative Health Information Management, Second Edition provides a comprehensive survey of current health information practice. Each chapter includes didactic aids as well as opportunities for more in-depth analysis of subject matter to enhance learning.
Continuous Casting

Continuous Casting

Wolfgang Schneider
9783527313419
The Continuous Casting 2000 symposium maintains the tradition established in 1976 of holding regular events. This millennium event, however, is the first international meeting of the series. The aim is to highlight the importance of continuous casting - of aluminum, copper and magnesium - to the international fabricating industry, focusing on technological advances
Delmar's Review for the Medical Records Administrator and Technician Certifying Exams

Delmar's Review for the Medical Records Administrator and Technician Certifying Exams

Beth Anderson, Kimberly Suggs
3527313419
This comprehensive exam review is designed to successfully prepare students for both the Medical Records Administrator and Medical Records Technician certifying exams given by the American Health Information Management Association (AHIMA). Sample questions (209 for MRT and 212 for MRA) are organized around the ten content areas tested on the national certifying exams. The questions are coded by competency to aid study. Detailed rationales, scoring sheets, and suggested sources for further study are also included. Each chapter covers one of the ten content areas tested on the national exam. Correct answers are provided along with references and/or a rationale for each answer at the end of each chapter. The format of this exam review allows students to determine their areas of strength and weakness. An essential tool for exam preparation, this review can benefit not only the student seeking certification, but also test the practicing health information management professional's knowledge and skills.